dimecres, de setembre 06, 2006

El secret de la felicitat

El secret de la felicitat
resideix en poder engegar
algú a la merda, amb tota
la raó del món, i quedar-te
tan ample.